Bảng giá áp dụng cho tất cả Concept tại Studio

Những trường hợp phụ thu:

  • Chụp hoa tươi
  • Chụp ngoại cảnh (tuỳ khu vực tính phí)
  • Phí phim trường ( khách thanh toán trực tiếp cho phim trường )

Welcome to our Studio

click me

Latest news

Follow Us on Facebook

Unable to communicate with Instagram.